Czym jest Tracker mortgage i czym różni się od fixed?

Tracker Mortgage

Dla osób, które brały kredyt hipoteczny w Polsce jest normą, że oprocentowanie kredytu, którego okres jest 15-30 lat będzie się zmieniać. W polskich bankach produkty kredytowe na zakup nieruchomości opartę na na marży, oraz WIBOR lub LIBOR (zależy, czy bierzemy kredyt w złotówkach, czy w walucie obcej). W Polsce nie ma Fixed Rate, czyli stałęgo oprocentowania przez określony z góry czas.

Właśnie taką cechę, podobnie jak w polskich kredytach ma angielki Tracker Mortgage. Najczęściej Tracker oparty jest na stopach procentowych banku Anglii. Na dzień dzisiejszy stopa ta wynosi 0.50% (12/06/2018) i zmieniła się w poprzednim roku (wzrost o 0.25 p.p. z 0.25% do 0.50%).

Dlaczego warto pomyśleć nad opcją Tracker. Dla banku taki kredyt to zdecydowanie mniejsze ryzyko, a dla klienta nadal to ryzyko jest relatywnie małe. Dlaczego? Nawet jeżeli skorzystamy z opcji fixed rate i zdecydujemy się na podpisanie umowy na okres na przykład 3 lat (3 years fixed), w takim przypadku po tym okresie wszelkie zmiany stóp procentowych będą wpływały na dalszą spłatę kredytu, ponieważ jeżeli bank centralny podniesie stopy procentowe po okresie fixed i tak będziemy w większości przypadków mieli wyższe stopy na rynku.

Ze względu na to, że przy opcji Tracker bank ponosi mniejsze ryzyko, oznacza to, że banki dają bardzo często DUŻO NIŻSZE oprocentowanie w porównaniu do Fixed Rate.

Dla przykładu przy wkładzie własnym 20% oprocentowanie Tracker wynosi w granicach 1.44% (dane na czerwiec 2018).

Jeżeli jesteście gotowi na zmiany oprocentowania i chcecie korzystać z tańszych opcji, Tracker oparty na stopach banku Anglii może być dobrym rozwiązaniem.