5 Strategii Inwestowania w Nieruchomości w UK – którą wybrać?

5 Strategii Inwestowania w Nieruchomości w UK -którą wybrać?

W roku 2004 Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. To wydarzenie było początkiem ogromnejmigracji naszych rodaków, a naturalnym wyborem dla wielu osób, ze względu nabrak ograniczeń imigracyjnych stało się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytaniii Irlandii Północnej.

Po kilkunastu latach osiedlania się Polaków w UK, stało się naturalnym, że coraz częściej osoby,które postanowiły związać swoją przyszłość z tym krajem, korzystając zmożliwości jakie daje ten rynek, coraz częściej sięgają po rozwiązania inwestycyjne,które dla Brytyjczyków są od długiego czasu bardzo atrakcyjne. Ze względu nadoskonale rozwinięty system ochrony i regulacji, inwestowanie w nieruchomościdla dużej części społeczeństwa stało się biznesem. Jeżeli czytasz ten artykuł,zapewne interesujesz się tym tematem.

Rozważając, która strategia będzie dla Ciebie najlepsza, przede wszystkim zastanów się jaki jest powód, który skłonił Cię do myślenia na ten temat? Jaki jest Twój osobisty powód, czyli dlaczego tak naprawdę chcesz inwestować? Może jest to plan, który pozwoli Ci spokojnie przeżyć czas na emeryturze, a może wiążesz swoją przyszłość z byciem profesjonalnym inwestorem. Zanim zdecydujesz się na strategię, najpierw zacznij od odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcesz inwestować?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ W SPRAWIE INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Inwestowanie czy oszczędzanie?

Dla wielu osób oba sformułowania oznaczają dokładnie ten sam efekt końcowy i ten sam sposóbjego osiągnięcia. Zastanów się jednak jaka jest fundamentalna różnica pomiędzyinwestowaniem a oszczędzaniem.

Oszczędzanie to proces, w którym mają określony cel, odkładamy odpowiednią sumę pieniędzy, abynastępnie uzyskać poczucie bezpieczeństwa (oszczędzam, aby mieć awaryjny budżet)lub oszczędzam, aby skorzystać z uzbieranej sumy (na przykład wyjazd na wakacje,konsumowanie pieniędzy będąc na emeryturze).

Inwestowanie to proces, w którym przeznaczone na ten cel środki generują zysk (lub w przypadku nietrafionych inwestycji stratę). Inwestujemy, aby nasze pieniądze wygenerowały zysk, który staje się naszym dochodem.

Wolność Finansowa

Wolność finansową osiągamy w momencie, kiedy dochód z inwestycji zaspokaja nasze potrzeby, więcpracujemy, ponieważ chcemy, a nie dlatego, że musimy.

Jeżeli chcesz osiągnąć taką wolność, Twoim zadaniem będzie inwestowanie całego zysku, którynie przeznaczysz na konsumpcję, aż do momentu osiągnięcia stabilnego dochodu,który pokryje wszystkie Twoje potrzeby.

W tym artykule postaram się opisać 5 głównych strategii inwestowania w nieruchomości. Jest to zarysmożliwości jakie daje rynek brytyjski, dzięki temu masz możliwość przemyślania,która z opcji może być dla Ciebie najbardziej atrakcyjna. Jeżeli chceszzbudować swoją indywidualną strategię inwestycyjną, skontaktuj się ze mną.

  1. Oszczędzanie na emeryturę

Zaczynam od pierwszej kategorii, która nie do końca spełnia warunkidefinicji ‘Inwestycji’. Powodem jest cel, który zakładamy. Celem oszczędzaniana emeryturę nie jest wygenerowanie dochodu w trakcie inwestowania, lecz dopieroprzy osiągnięciu pewnego wieku. Jeżeli Twoim celem jest oszczędzanie naemeryturę, Twoje ruchy na rynku powinny być zupełnie inne od osoby, którejcelem jest uzyskanie dochodu w trakcie inwestycji. Zakup domu, który po spłaceniukredytu hipotecznego będzie stanowił Twój dochód w momencie przejścia naemeryturę może okazać się wystarczającym, aby osiągnąć ten cel. Wszystko zależyod tego jaka suma pieniędzy będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, kiedy przejdzieszna emeryturę. Jeżeli spłacisz swój własny dom, w którym mieszkasz a do tegokupić i spłacisz w pełni 2 domy, które będziesz wynajmować, może się okazać, żeuzbierasz w ten sposób kapitał w postaci 3 nieruchomości, oraz stały dochód zwynajmu. Może się okazać, że ta spokojna, dość bezpieczna strategia będziecałkowicie wystarczająca dla Twoich potrzeb i nie musisz ponosić dodatkowegoryzyka.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ W SPRAWIE INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

2. Budowanie Portfolio (nieruchomości na wynajem w celach mieszkaniowych, w tym także wynajmowanie na pokoje, na doby, oraz wynajem nieruchomości komercyjnych)

W przypadku, kiedy myślimy o inwestycji, która umożliwi nam osiągnięciewolności finansowej, oraz chcemy stworzyć regularny, w dużym stopniu przewidywalnydochód, zbudowanie portfolio nieruchomości, które będą generować wystarczającyzysk, aby stało się to naszym głównym źródłem utrzymania jest jedną zestrategii, z której korzysta znacząca ilość osób. W tej opcji należy od samegopoczątku dobrze zaplanować swoje ruchy, rodzaje nieruchomości, rynek, w którymbędziemy czuć się ekspertami, który nas interesuje, na którym się znamy lubbędziemy chcieli się poznać. Można rozpocząć od stopniowego wchodzenia na rynekpoprzez inwestycje w tradycyjne rozwiązania jak Buy to Let, kiedy nasz dombędzie zamieszkiwany przez jedną rodzinę. Następnie możemy przejść do wynajemna pokoje, wynajem na doby, czy też prowadzenie hotelu. Możemy również kupić nieruchomośćkomercyjną i jako właściciel wynajmować ją dla osób prowadzących biznes. Możliwościjest wiele i należy uważnie przemyśleć i zaplanować.

Przy tej strategii ważne, aby przemyśleć konsekwencje podatkowe. Zaczynająclub kontynuując tą strategię należy rozważyć, czy i kiedy zacząć kupowaćnieruchomości jako firma. Można również inwestować wspólnie z innymi, dziękiczemu nasze projekty mogą być większe i osiągnięcie naszej wolności finansowejbędzie szybsze.

Zbudowanie portfolio z doradcą, który przeprowadzi przez szczegóły dotyczące finansowania, opodatkowania, wiedzy na temat rynku i zbudowanie strategii jest najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu.

3. Kupowanie, remontowanie, sprzedaż w momencie, kiedy nieruchomość wzrośnie na wartości (często ta strategia znana jest jako Flip)

Większym wyzwanie z punktu widzenia ilości potrzebnych funduszy orazumiejętności analizowania i znajdywania okazji na rynku jest kupowanie, remontowaniei sprzedaż. Pierwszym powodem trudności w tej strategii jest pewność, że naszainwestycja będzie opłacalna. Jeżeli analizujemy cenę nieruchomości, koszt remontuoraz potencjalny zysk powinniśmy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Fakt, że mamydoświadczenie lub korzystamy z usług osób, które na przykład pracują w branżybudowlanej może zdecydowanie ułatwić decyzję. Jest wiele sposób na to, aby tąstrategię zacząć od bezpiecznej, wymagającej niższego wkładu inwestycji a następniepo pierwszych projektach łatwiej będzie przejść do bardziej wymagających.

Jedną z opcji jest zakup własnego domu z myślą, że jest to nieruchomość inwestycyjna. Dzięki temu w przypadku, kiedy opłacalność naszej inwestycji nie będzie wysoka w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, zrobimy dobrej jakości remont i zostawimy ten dom jako nasz własny. Dzięki temu możemy nauczyć się jak działa ten rynek, sprawdzić się jako pracownik branży budowlanej lub osoba, która zarządza projektem i przekonać się jak dobrze czujemy się w roli inwestora. Ta strategia jest możliwa, jeżeli kupujemy dom, który nie jest w idealnym stanie, ale z punktu widzenia formalnego nadaje się do zamieszkania (tak zwane ‘habitable condition’). Możesz zapytać mnie na temat tej opcji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ W SPRAWIE INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli masz większe doświadczenie i możliwości, ponieważ posiadasz więcej środkówfinansowych lub pracujesz w branży budowlanej, możesz rozpocząć bardziejwymagające projekty już od samego początku. Wszystko zależy tak jak w każdejstrategii od Twoich indywidualnych planów i możliwości.

4. Development (budowanie, przerabianie, przekształcanie nieruchomości) w celach późniejszej sprzedaży lub wynajmu

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ten slogan, powtarzany w większościreklam produktów inwestycyjnych zaczął być w pewnym stopniu ignorowany. Nie zmieniajednak to faktu, że to zdanie jest prawdziwe. Do tego należy dodać, że im większypotencjalny zysk, tym większe ryzyko. Dlaczego?

Jeżeli inwestowanie byłoby proste i nie wiązałoby się z ryzykiem, to żyli byśmyw finansowym raju. Wyobraź sobie, że możesz wejść do bezpiecznego banku, który oferuje150% zysku w ciągu roku na lokacie, bez ryzyka kapitału i bez ryzyka, że bankupadnie, ponieważ depozyt jest gwarantowany przez stabilny rząd. Życie jak wbajce, ale nie jest to możliwe. Powodem jest poziom ryzyka oraz powód, dla któregooferowana jest tak wysoka stopa zwrotu. Na ten temat napisałem inne artykuły,ale tutaj postaramy się skupić na ryzyku związany z strategią numer cztery.

Budując lub przebudowując nieruchomość (na przykład przerabiając duży domna kilka mieszkań), inwestujemy zdecydowanie większe środki finansowe w jeden projekt.Jest również sporo banków, które da nam kredyt, ale pod warunkiem wyższych kosztówi wyższego wkładu własnego w porównaniu do standardowego kupna domu. Oznaczato, że nasz kapitał, nasze oszczędności, będą narażone na ewentualneniepowodzenie projektu.

Pomimo tak dużego ryzyka, budowanie domu, kilku domów lub przebudowanie nieruchomości daje nam ogromne możliwości zarobkowe, jeżeli zrobimy to z głową. Kupując ziemię lub budynek, który nadaje się do zburzenia, możemy zbudować coś nowego, atrakcyjnego, dostosowanego do danego, lokalnego rynku i dzięki temu po sprzedaży mamy możliwość na dużo wyższą stopę zwrotu. Możemy również zatrzymać nieruchomość i wynająć, w takim przypadku inaczej podchodzimy do prac budowalnych i wykończeniowych. Wszystko jak zawsze zależy od szczegółów.

5. Rent to Rent (wynajem nieruchomości w celu dalszego wynajmu)

Jedną z często pomijanych strategii, które wymagają dużego zaangażowania,ale zdecydowanie mniej nakładu finansowego jest tzw. Rent to Rent.

Zamysł tej strategii jest prosty. Znajdujemy właściciela nieruchomości, dlaktórego najważniejsze jest jej wynajęcie bez zmartwień na temat najemców, bezkonieczności zabiegania na przykład o licencje HMO (wynajem pokoi) itp. Wtakiej sytuacji właściciel podpisuje z nami umowę, my płacimy czynsz na czas wokreślonej wysokości (najczęściej jest to podobna kwota jaką właścicieluzyskałbym w momencie, kiedy wynajmuje jednej rodzinie) i po naszej stroniejest odpowiedzialność za załatwienie wszystkich formalności. Jest to wynajemdługoterminowy zakładający w umowie warunki i możliwości podnajmowanianieruchomości kolejnym osobom.

Dlaczego jest to atrakcyjne dla właściciela i dla nas? My nie musimy mieć wkładu własnego i kupować całego domu. Może okazać się, że jest to rozwiązanie dostępne dla osób, które nie mają wystarczającego wkładu własnego lub z jakiś innych przyczyn nie mogą lub nie chcą kupić domu. Właściciel natomiast otrzymuje regularną kwotę, nie martwi się o licencje, znajdowanie nowych najemców, dostosowanie nieruchomości do wymogów związanych z wynajęcie na przykład na pokoje itd. Obie strony mają z tego zysk a naszym zadaniem jest przekonanie właściciela o naszych planach oraz znalezienie takich rozwiązań, które wygenerują nam przychód wyższy niż koszty. Proste? W teorii jak najbardziej, w praktyce wymaga wiedzy, zaangażowania i umiejętności negocjacyjnych.

Sporo osób korzysta ze wszystkich wspomnianych strategii, natomiast najczęściej skupiamy się na jednym rozwiązaniu. Wszystko zależy od naszych indywidualnych planów. Nie istnieje strategia idealna. Dobór odpowiednich rozwiązań wydaje się skomplikowany i taki jest, chyba, że mamy odpowiedniego doradcę.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ W SPRAWIE INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Naturalną kwestią, że podane przykłady mają kilka wariantów, opcji i możliwości, natomiast opisane strategie obejmują potencjalne rozwiązania. Pamiętaj, ten artykuł nie ma na celu odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, oraz nie jest to rekomendacja inwestycyjna. To jest wstępna analiza na temat jakie rynek brytyjski daje Ci możliwości. Każda sytuacja jest inna, każdy człowiek ma inne potrzeby, marzenia i cele. Zbuduj swój plan kontaktując się ze mną.

Jakub Wenta

office@jakubwenta.com